CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Các điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật hiển thị dưới đây (sau đây gọi là "Chính sách Bảo mật") quy định các điều khoản và điều kiện được đồng ý bởi và giữa Công ty Cổ phần Webmaster Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty”, hoặc “Webmaster”, hoặc “chúng tôi”) và người sử dụng (sau đây gọi tắt là “người dùng”, hoặc “bạn”) về việc, hoặc có liên quan tới việc cung cấp, sử dụng dịch được cung cấp bởi và/hoặc có liên quan đến Công ty (sau đây gọi tắt là “Dịch vụ”). Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện của Công ty (được hiển thị tại một mục khác, bạn nên tham khảo đầy đủ Điều khoản và Điều kiện này). Điều khoản và Điều kiện cùng với Chính sách Bảo mật cấu thành những thỏa thuận thống nhất giữa Công ty và người dùng.

 1. ĐỊNH NGHĨA

Các từ ngữ và điều khoản sau sẽ có ý nghĩa như được định nghĩa dưới đây khi được sử dụng trong Chính sách Bảo mật:

 • “Dịch vụ” được hiểu là dịch vụ cung cấp phương tiện quản lý bán hàng, thiết kết website và các dịch vụ khác bao gồm trong đó, có hoặc được cung cấp kèm theo, hoặc các dịch vụ khác có liên quan tới việc cung cấp và sử dụng dịch vụ thiết kế, dịch vụ quản lý bán hàng,…
 • Website” được hiểu là trang thông tin điện tử có địa chỉ https://webmaster.com.vn/, và các trang thông tin điện tử khác được sử dụng bởi Công ty để duy trì, cung cấp, vận hành dịch vụ, hoặc có liên quan tới việc cung cấp Dịch vụ.

Website cũng được dùng để đề cập tới các trang thông tin điện tử khác có thể truy cập trực tuyến trên tài nguyên Internet bởi người dùng.

 • Đối tác” được hiểu là các đối tác, có thể là thể nhân hoặc pháp nhân mà có hợp tác với Công ty trong việc cung cấp Dịch vụ, Nội dung,…
 • Tài khoản” có nghĩa là một tập hợp các chuỗi ký tự hoặc bất kỳ các dấu khác mà phát hành bởi Công ty tại thời điểm bắt đầu việc sử dụng Dịch vụ để định danh một người dùng duy nhất. Trong số đó, định danh (các định danh) được thiết lập bởi các công ty dựa trên ứng dụng của người dùng được gọi là “ID Người Dùng”.
 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Thông qua việc người dùng sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào website của Công ty, Công ty sẽ thu thập một số thông tin nhất định từ người dùng như quy định dưới đây. Công ty sẽ sử dụng nỗ lực cao nhất để cung cấp cho người dùng Dịch vụ ngày càng chất lượng hơn, bằng cách đưa ra cho người dùng các Dịch vụ phù hợp và liên quan nhất tới mục đích và nhu cầu sử dụng Dịch vụ của mỗi người dùng. Công ty sẽ bảo mật thông tin của người dùng một cách cẩn thận và chuẩn mực.

Mỗi người dùng, thông qua việc sử dụng Dịch vụ, hoặc truy cập vào website của Công ty, đồng ý và cho phép Công ty được thu thập thông tin từ người dùng đó theo phương thức phù hợp, cũng như đồng ý cho phép Công ty có quyền sử dụng các thông tin thu thập được để sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn tới việc lưu trữ thông tin người dùng, thống kê, phân tích thói quen người dùng để cải thiện Dịch vụ, nâng cấp phương thức cung cấp Dịch vụ,…

Bảo mật rất quan trọng đối với Công ty và Công ty có thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm sự bảo mật cho người dùng. Công ty sẽ sử dụng khả năng nguồn lực và kỹ thuật của mình cũng như hợp tác với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba khác để đảm bảo bảo mật thông tin cho người dùng một cách tốt nhất.

 1. THU THẬP THÔNG TIN

Khi người dùng sử dụng Dịch vụ hoặc truy cập vào website của Công ty, Công ty có thể thu thập thông tin theo nhiều cách khác nhau để Dịch vụ có thể được hoạt động hiệu quả hơn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ ngày càng chất lượng hơn cho người dùng. Công ty thu thập thông tin bằng nhiều cách khác nhau khi người dùng sử dụng Dịch vụ, bao gồm các thông tin có từ các mẫu đăng ký trên website, các công nghệ như Log Data, cookies, e-mail truy vấn thông tin,…. Các hình thức thu thập thông tin mà Công ty sử dụng, bao gồm tới:

 • Thông tin nhận được từ người dùng/thông tin người dùng cung cấp cho Công ty:

Đây là các thông tin mà người dùng cung cấp cho Công ty thông qua việc đăng ký/tạo lập tài khoản. Công ty có thể yêu cầu người dùng cung cấp một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn tới họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú và/hoặc địa chỉ tạm trú, mã bưu chính của nơi cư trú, số điện thoại, các e-mail có thể sử dụng để trao đổi thông tin với người dùng, số thẻ tín dụng,… để phục vụ cho việc cung cấp Dịch vụ tới người dùng, cũng như đáp ứng yêu cầu của pháp luật về việc lưu trữ một số thông tin bắt buộc của mỗi người dùng.

 • Thông tin thu thập bởi Công ty:

Khi người dùng truy cập website và/hoặc sử dụng Dịch vụ, Công ty có thể sử dụng phương thức thu thập thông tin Log Data và Cookies, cũng như các phương thức/tính năng khác để thu thập một số thông tin của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn tới: địa chỉ IP, tên và đặc điểm, phiên bản của trình duyệt (browser) của người dùng, phiên bản và thông số của hệ điều hành của thiết bị của người dùng, thông số phần cứng và các phần mềm khác của thiết bị của người dùng, thói quen sử dụng Dịch vụ của người dùng, thông số và các thống kê về việc sử dụng Dịch vụ, về việc sử dụng các dịch vụ trực tuyến khác của người dùng,…

 • Log Data: Khi người dùng truy cập website và/hoặc sử dụng Dịch vụ, hệ thống của Công ty sẽ tự động thu thập và lưu trữ các thông tin được gửi từ trình duyệt (browser) của người dùng (“Log Data”). Log Data bao gồm nhưng không giới hạn tới các thông tin như địa chỉ IP (Internet Protocol) của người dùng, đặc điểm và phiên bản của browser của người dùng, danh sách website mà người dùng truy cập trước khi truy cập website của Công ty, các website của Công ty mà người dùng truy cập, thời gian mà người dùng sử dụng/truy cập/lưu lại tại mỗi website, các thông tin mà người dùng tìm kiếm/tham vấn trên các website,... và các thống kê khác.
 • Cookies: Chúng tôi có sử dụng “cookies” để thu thập thông tin. Cookie là một tập tin mà Công ty gửi tới thiết bị của người dùng để lưu trữ thông tin. Thông qua cookie, Công ty có thể lưu ID và mật khẩu đã đăng ký bởi người dùng để sử dụng cho việc đăng nhập tự động các lần sau đó (nếu người dùng cho phép), ngoài ra, Công ty có thể kích hoạt một số tính năng nhất định của Dịch vụ và website để hiểu rõ hơn về cách người dùng tương tác và sử dụng Dịch vụ. Cookies mà chúng tôi sử dụng có thể bao gồm (1) cookie được lưu lại trên máy của người dùng, và (2) cookie được xóa sau khi người dùng đăng xuất khỏi Dịch vụ và đóng trình duyệt. Người dùng có thể sử dụng các tính năng sẵn có của trình duyệt mà người dùng sử dụng để truy cập website và Dịch vụ, để chặn việc tiếp nhận và lưu trữ các cookies của Công ty. Tuy nhiên, cùng với đó, người dùng sẽ có thể không sử dụng Dịch vụ với đầy đủ các tính năng và tiện ích của Dịch vụ.
 1. MỤC ĐÍCH CỦA THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin của người dùng mà Công ty thu thập như đã nêu ở trên được sử dụng cho mục đích: (i) đặt hàng và xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; (ii) cho mục đích chăm sóc khách hàng, dịch vụ người tiêu dùng; (iii) duy trì tài khoản; và (iv)  vận hành, cải thiện và thay đổi Dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng, cũng như để duy trì và nâng cao chất lượng, tính bảo mật của Dịch vụ, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của cả Công ty và của người dùng. Các thông tin mà Công ty nhận được và thu thập từ người dùng sẽ đóng góp một vai trò quan trọng trong việc cải thiện Dịch vụ, website, cũng như cung cấp cho Công ty nguồn thông tin quý báu về xu hướng sử dụng Dịch vụ, mối quan tâm của người dùng để từ đó chúng tôi phát triển, cập nhật các tính năng, tiện ích phù hợp cho nhu cầu của người dùng.

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin cá nhân của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ hoặc khi bạn tự đăng nhập thực hiện hủy bỏ.

 1. TIẾT LỘ THÔNG TIN

Công ty có thể tiết lộ thông tin mà Công nhận được, hoặc thu thập của người dùng trong các trường hợp sau:

 1. Tiết lộ, cung cấp thông tin tới, bao gồm nhưng không giới hạn tới người lao động, cố vấn, công ty con, đối tác, nhà thầu, đơn vị thuê khoán dịch vụ,… của Công ty với mục đích để những đơn vị này có thể tiếp cận, sử dụng thông tin như vậy để thực hiện, hoàn thành các công việc mà Công ty yêu cầu/giao cho.
 2. Để thực thi điều khoản của Điều khoản và Điều kiện, Chính sách Bảo mật hoặc chính sách của Điều khoản và Điều kiện riêng biệt khác.
 3. Để trả lời các khiếu nại, khiếu kiện rằng bất kỳ thông tin nào trên website vi phạm quyền của bên thứ ba.
 4. Tuân thủ pháp luật, hoặc tuân thủ theo các yêu cầu hợp lý từ các thủ tục tố tụng có liên quan, hoặc của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
 5. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM VỀ NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ CÁC TRANG WEB BÊN THỨ BA
  • Chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật đối với dữ liệu cá nhân và/hoặc thông tin khác mà bạn cung cấp trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật khác nhau để duy trì sự an toàn của dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu giữ hoặc kiểm soát. Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu đằng sau các mạng bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi một số cá nhân giới hạn có quyền truy cập đặc biệt đến các hệ thống của chúng tôi, và đã được yêu cầu bảo mật dữ liệu cá nhân đó. Khi bạn đặt hàng hoặc truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi đề nghị sử dụng một máy chủ bảo mật. Tất cả dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân bạn cung cấp sẽ được mã hóa vào các cơ sở dữ liệu của chúng tôi để chỉ được truy cập như mô tả bên trên.
  • Nhằm cung cấp cho bạn giá trị gia tăng, chúng tôi có thể chọn các trang web hoặc ứng dụng hoặc dịch vụ của bên thứ ba khác nhau để liên kết, và đóng khung bên trong Website của Webmaster. Chúng tôi cũng có thể tham gia các quan hệ cùng tiếp thị và các quan hệ khác để cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và các dịch vụ và tính năng khác cho khách truy cập. Những trang được liên kết này có các chính sách về quyền riêng tư cũng như các biện pháp bảo mật riêng và độc lập. Ngay cả khi bên thứ ba đó có liên kết với chúng tôi, chúng tôi cũng không kiểm soát các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này, mỗi trang đó có các phương pháp bảo vệ quyền riêng tư và thu thập dữ liệu riêng biệt, độc lập với chúng tôi. Dữ liệu thu thập bởi các đối tác cùng tiếp thị của chúng tôi hoặc các trang web/ứng dụng/dịch vụ của bên thứ ba (ngay cả khi được cung cấp trên hoặc thông qua Website của chúng tôi) có thể không được chúng tôi tiếp cận và/hoặc lưu giữ.
  • Do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, các biện pháp bảo mật (hoặc sự thiếu biện pháp bảo mật) và các hoạt động của các trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này. Những trang web/ứng dụng/dịch vụ được liên kết này chỉ vì sự thuận tiện cho bạn và do đó bạn tự chịu trách nhiệm khi truy cập chúng. Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Website của chúng tôi và các liên kết được đặt trên từng trang web đó và do đó chúng tôi hoan nghênh ý kiến phản hồi về các trang web được liên kết này (bao gồm nếu một trang web cụ thể không hoạt động).
 1. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN
 • Công ty Cổ phần Webmaster Việt Nam.
 • Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0109039887  do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 2019-12-26
 • Trụ sở chính: Số 95 phố Phan Huy Chú, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Địa chỉ liên hệ: 26 Lô TT02, KDT Mon City, Đường Ham Nghi, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 
 1. THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty giữ quyền sửa đổi và/hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào của Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần phải thông báo trước. Những sự thay đổi và/hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng lên website, hoặc được hiển thị, hoặc được công bố bởi Công ty theo một phương thức khác. Nếu người dùng tiếp tục truy cập website hoặc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi và/hoặc sửa đổi được công bố, thì người dùng đã chấp nhận và đồng ý với các thay đổi và/hoặc sửa đổi đó.

 1. TÍNH THỐNG NHẤT VỚI ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Chính sách Bảo mật này là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện, các nội dung điều khoản và điều kiện của Chính sách Bảo mật có thể được dẫn chiếu tới Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ và ngược lại.
Các quy định của Điều khoản và Điều kiện sử dụng dịch vụ được áp dụng và giải thích, bổ sung cho Chính sách Bảo mật và ngược lại.

 1. LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Chính sách Bảo mật này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Việt Nam. Nếu bất kỳ nội dung nào nào trong Chính sách Bảo mật bị xem như là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực hiện được theo phán quyết hợp lý của Tòa án, hoặc cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, thì nội dung đó sẽ được xem là tách rời khỏi Chính sách Bảo mật và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào của Chính sách Bảo mật.

 1. CÁC CÂU HỎI VỀ CÁC ĐIỀU KHOẢN TRÊN

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản của chúng tôi bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua
email : info@webmaster.com.vn
Chính sách bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 18/06/2021

Bản quyền © 2021 Webmaster Team. Tất cả các quyền đều đã được bảo lưu.